Les Territoires de la Mémoire is een opleidingscentrum voor verzet en burgerschap. De vereniging wil kinderen, jongeren en volwassenen leren over het verleden. Ze heeft diverse initiatieven opgezet om het verleden door te geven en iedereen ertoe aan te zetten om mee te bouwen aan een democratische maatschappij die de fundamentele vrijheden garandeert en respecteert.